Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học năm học 2019-2020