Trường THCS Quang Trung- Thành phố Bảo Lộc chung tay phòng chống dịch Virus Corona (Covid-19)