Đêm hội diễn văn nghệ chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11