A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, TỰ HỌC TRONG KÌ NGHỈ PHÒNG TRÁNH ĐẠI DỊCH COVID 19

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP, TỰ HỌC TRONG KÌ NGHỈ PHÒNG TRÁNH ĐẠI DỊCH COVID 19

Các môn ôn tập:

Môn Địa lý:

Nội dung ôn tập môn Địa lý lớp 6, 7, 8, 9.pdf

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐIA LI LỚP 6.pdf 

HUONG DAN TU HỌC ĐỊA 7.pdf 

HƯỚNG DẪN HS ÔN TẬP ĐỊA 8.pdf 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ĐỊA 9.pdf

 

Môn Giáo dục công dân:

Nội dung ôn tập môn Giáo dục công dân lớp 6,7,8,9.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 6.pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 9.pdf 

ND HƯỚNG DẪN TỰ HỌC GDCD 7.pdf 

ND HƯỚNG DẪN TỰ HỌC GDCD 8.pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD 9.pdf 

 

Môn Lịch sử:

Nội dung ôn tập môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9.pdf

Hướng dẫn tự học sử 6 - LẦN 2.pdf 

ND HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ 7-LẦN 2.pdf 

HD TỰ HỌC SỬ 8 LẦN 2.pdf 

ND HD tự học lần 2 sử 9 .pdf 

 

Môn Tin học:

Nội dung ôn tập môn Tin học lớp 7.pdf

Tin lớp 6.pdf

Tin lớp 7.pdf

Tin lớp 8.pdf

Tin lớp 9.pdf

 

Môn Toán:

Nội dung ôn tập môn Toán lớp 6, 7, 8, 9.pdf

Toán lớp 6-đợt 2.doc.pdf

Toán lớp 7-Đợt 2.pdf

Toán lớp 8-đợt 2.pdf

Toán lớp 9-đợt 2.pdf

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà Toán 7 (covid-19) - đợt 3.docx

 

Môn Vật lý:

Nội dung ôn tập môn Vật lý lớp 6.pdf

Nội dung ôn tập môn Vật lý 7, 8.pdf

Nội dung ôn tập môn Vật lý lớp 9.pdf

ÔN TẬP HSG LÝ 9.pdf

ôn thi HSG lý 8 .pdf

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỰ HỌC MÔN vật lý 8.pdf

câu hỏi ôn tập sinh 6 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập vật lý 7 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập vật lý 8 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập vật lý 9 - đợt 2.pdf

 

Môn Hóa học:

ND tự học Hóa 8-đã chuyển đổi.pdf

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 9 PHÒNG TRÁNH DỊCH.pdf

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN HÓA 8.pdf

ĐỀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH THAM GIA KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN HÓA TRONG KÌ NGHỈ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID- 19.pdf

 

Môn Sinh học:

Nội dung ôn tập môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9.pdf

câu hỏi ôn tập sinh 6 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập sinh 7 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập sinh 8 - đợt 2.pdf

câu hỏi ôn tập sinh 9 - đợt 2.pdf

 

Môn Tiếng anh:

Đợt 1:

LOP 6 - DOT 1.docx 

LOP 7_ĐỢT 1.doc

LOP 8 CŨ - DOT 1.docx 

LOP 8 -MOI - đot 1.docx 

LOP 9 CŨ - DOT 1.doc 

LOP 9A 1, 2- ĐOT 1.docx

Đợt 2:

LOP 6 - ĐỢT 2.docx 

LOP 7 - ĐỢT 2.doc 

LOP 8 ( CHUONG TRINH MỚI)- ĐỢT 2.doc 

LOP 8 cũ - ĐỢT 2.docx 

LOP 9 CŨ - ĐỢT 2.docx 

LỚP 9A1,9A2 - ĐỢT 2.docx

Đợt 3:

BAI TAP ANH VĂN LOP 6 - ĐỢT 3.doc 

BAI TAP ANH VĂN LOP 7 - ĐỢT 3.doc 

BAI TAP ANH VĂN LOP 8 ( CT CŨ) - ĐỢT 3.docx 

BÀI TẬP ANH VĂN LOP 8 ( CT MỚI) - ĐỢT 3.docx 

BÀI TẬP ANH VĂN LOP 9 ( CT CŨ) - ĐỢT 3.docx 

BÀI TẬP ANH VĂN LOP 9 ( CT MỚI) - ĐỢT 3.docx

 

Môn Công nghệ:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 6.pdf

Câu hỏi ôn tập môn CN7.pdf

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8.pdf

ÔN TẬP nghỉ corona công nghệ 9 -.pdf

 

Môn Ngữ văn:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN 6, 7, 8, 9.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 đợt 2.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 7 đợt 2.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 đợt 2.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 đợt 2.pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 (LẦN 3).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 7 (LẦN 3).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 8 (LẦN 3).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 9(LẦN 3).pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N. VĂN 6(LẦN 4).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N. VĂN 7(LẦN 4).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N. VĂN 8(LẦN 4).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N. VĂN 9(LẦN 4).pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 6 (LẦN 5)docx.pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 7 (LẦN 5).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 8 (LẦN 5).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 9 (LẦN 5)docx.pdf

HƯỚNG DẪN TƯ HỌC N.VĂN 6(LẦN 6).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 7(LẦN 6).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 8(LẦN 6).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 9(LẦN 6).pdf

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 6(LẦN 7).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 7(LẦN 7).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 8(LẦN 7).pdf 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC N.VĂN 9(LẦN 7).pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 184 trong 55 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện
Tin tức
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Tháng 09 : 810
Năm 2020 : 88.633
Năm trước : 2.058
Tổng số : 90.691
Bài tin liên quan