Danh sách gồm 16 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên, tổ trưởng công đoàn
2 Lê Thị Thanh Huyền Tổ trưởng
3 Trịnh Thị Minh Châu Giáo viên
4 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
5 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
6 Vũ Thị Kim Định Giáo viên
7 Đỗ Thị Hoa Giáo viên
8 Trần Thị Điểm Giáo viên
9 Lê Thị Thanh Huyền Tổ trưởng
10 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
11 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên
12 Trịnh Thị Minh Châu Giáo viên
13 Trần Thị Điểm Giáo viên
14 Đỗ Thị Hoa Giáo viên
15 Vũ Thị Kim Định Giáo viên
16 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Thư viện
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 203
Năm 2020 : 203
Năm trước : 5.622
Tổng số : 6.910