Danh sách gồm 82 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Thị Kim Chung Giáo viên, Chủ tịch công đoàn
2 Võ Thị Kim Thoa Hiệu Phó, Phó chủ tịch công đoàn kimthoaloctan@gmail.com
3 Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn
4 Đoàn Thu Lan Giáo viên, Tổ trưởng công đoàn
5 Lê Thị Diễm Giáo viên, Tổ trưởng công đoàn
6 Võ Thị Hồng Liên Giáo viên, Tổ trưởng công đoàn
7 Trịnh Tuyết Mai Giáo viên, tổ trưởng công đoàn
8 Vũ Thị Thùy Dung Giáo viên, tổ trưởng công đoàn
9 Đỗ Thị Chinh Giáo viên, tổ trưởng công đoàn
10 Nguyễn Thị Hoài Phương Y tế, tổ trưởng công đoàn
11 Nguyễn Thị Nhuận Giáo viên tổng phụ trách
12 Lê Thị Thanh Huyền Tổ trưởng
13 Trịnh Thị Minh Châu Giáo viên
14 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
16 Vũ Thị Kim Định Giáo viên
17 Đỗ Thị Hoa Giáo viên
18 Trần Thị Điểm Giáo viên
19 Phạm Thị Hiền Liên Kế Toán - Tổ trưởng
20 Hồ Xuân Quang Bảo vệ
Thư viện
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 79
Năm 2019 : 5.153
Năm trước : 1.051
Tổng số : 6.238